кв. Чайка – Поляната до бл.27

10.08 – петък кв. Чайка – Поляната до бл.27